Planleggingsdager 2016-2017

Planleggingsdager for barnehageår 2016-2017

Dette barnehageåret kommer vi å ha planleggingsdager på følgende datoer:

19.08.16

03.11.16 og 04.11.16

06.01.17

26.05.17

Barnehagen er stengt da.