Avdeling Markbarna

Hei!

Markbarna heter vi og vi er småbarnsavdelingmed 14 barn og 4 viksne, 2 pedagogiske ledere og 2 fagmedarbeidere. Vi er 4 voksne som er veldig oppttte av å oppdage små barns meninger og intensjoner. De yngste barna har "hundre språk" og det innebærer at vi har full forståelse for at små barn har mer enn sitt verbale språk til å utforske verden på. Trygg tilknytning er noe vi jobber med året rundt, vi er oppmerksomme på barnas sårbarhet og behov på en etisk, ommsorgsfull og ansvarlig måte.

Vi har månedsplan for avdelingen som er preget av ett lærerrikt pedagogisk innhold og samtidighvor barna kan få utøve sin selvbestemmelse, men siden vi er en åpen base med 2 småbarnsavdelinger på samme areal, så er vi mye sammen med Trollungene (avdelingen ved siden av) og gjør masse gøy sammen med dem!

Vi har masse morsomt å leke med på avdelingen vår, og vi er veldig glad i å leke med togbane, lego klosser, dukker, vi kler oss ut og har rollespill. FRILEK er noe vi fokuserer mye på. Gjennom frileken får barna erfare "å være i en verden sammen".

Vi kan også høre på alt slags musikk hvor vi bruker mye kroppen til å utrykke oss. 1 gang i uken har vi også Yoga.

Vi liker å være ute i all slags vær. Vi kan gå "lange" og korte turer, enten i skogen, bondegård eller rett utenfor barnehagen. Vi synes det er veldig gøy å holde hverandre i hendene og se ned i kumlokkene. Det å utforske verden det første året i barnehagen er veldig spennende. Vi liker oss veldig godt på lekeplassen vår, hvor vi har klatrestativ, karusell og husker.

Vår visjon: "Årvollskogen barnehage - trygghet for store og for små".