Avdeling Drengstua

Drengstua er en storbarnsavdeling med 18 barn og 3 voksne. Det er en pedagogisk leder og en barne- og ungdomsarbeider som jobber på avdelingen. Den tredje ansatt har kombinert førskolelærer og assistent stilling.