Foreldresamtale

Til alle foreldre og foresatte i Årvollskogen Barnehage

Pedagogigske ledere og barnehagelærere på hver avdeling tilbyr foreldresamtaler. Vi tilbyr foreldresamtaler i løpet av hele året og ikke kun på høstenog våren. Dersom dere har behov for en samtale, tar dere kontakt med pedagogisk leder/barnehagelærer og avtaler tid. Det kommer ikke til å bli hengt opp noe liste, men sammen kan dere finne en tid som passer, når dere føler det er behov. Det er viktig for oss at dere som foreldre ikke blir gående med bekymringer eller ubesvarte spørsmål vedrørende eget barn, men får tid til å drøfte eget barn med pedagogisk leder/barnehagelærer så raskt som mulig. Barnehagen vil også kunne ta initiativ til samtale i løpet av året.

I Rammeplan står det.

"Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldre.(...) På individuelt nivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til hvert enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger ovenfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter."(Rammeplan for barnehagen, s. 29)

Foreldresamtalene tilbys i tidspnkt mellom kl. 9.30 og 14.30 mandag til fredag. Grunnen til dette er at det går ut over bemanningen på avdelingen de periodene det er samtaler. Tidsrammen for samtale er 45 min.

Vi ønsker med foreldresamtalene å bidra til et samarbeid som gjør tiden i barnehagen så trygg og utviklende som mulig for deres barn. For å få det til, er det avgjørende at det er en åpen dialog mellom dere foreldre og personalet i banrehagen. Vi ønsker at dere tar større del og forteller hvordan dere også opplever barnet.

I forberedelse til samtale bruker personalet standard skjema med områder som "språk", "motorikk", "trivsel", "sosial kompetanse og lek". Er det spesielle ting dere ønsker å snakke om er det fint om dere forteller oss dette på forhånd, slik at vi kan forberede det aktuelle temaet. Det er bare å ta kontakt når dere ønsker en samtale. så finner vi et tidspunkt som passer.

Her finner dere punkter vi går gjennom under samtalen.

Velkommen til foreldresamtale i Årvollskogen barnehage 1