Planleggingsdager 2017-2018

Planleggingsdager for barnehageåret 2017-2018

Barnehagen har følgende planleggingsdager.

28. august 2017

29. august 2017

3. november 2017

5. januar 2018

18. mai 2018