Planleggingsdager 2018-2019

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging/evaluering og forberedelser.

Planleggingsdager for neste barnehageår er: 

  • Torsdag 30 og 31 august
  • Fredag 2.november
  • Onsdag 2.januar
  • Fredag 31.mai