Samarbeidsutvalg 2018/2019

Samarbeidsutvalget (SU) skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen. SU er hjemlet i Lov om barnehager § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Representanter i samarbeidsutvalget er: 

Fra barnehagen: 

Sara Marie Hikkman, Markbarna 

Jonathan Golpen Jensen, Huldersvingen

 

Fra foresatte: 

Synne Noordmark Børstad, mor på Huldersvingen og Markbarna

Line Hagen, mor på Markbarna

 

Fra eiersiden:

Jon Remme

Jon Erik Remme