Samarbeidsutvalg 2022/2023

Samarbeidsutvalget (SU) skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen. SU er hjemlet i Lov om barnehager § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Representanter i samarbeidsutvalget er: 

Fra eiersiden:

Jon Erik Remme

 

Fra barnehagen: 

Marianne Aas, Markbarna 

Siv Skogstad, Huldersvingen

 

Fra foresatte: 

Tore Wallem, far på Drengstua

Liv Mari Hatlen, mor på Markbarna 

Vara: Silje Solheim, mor på Huldersvingen