Samarbeidsutvalg 2021/2022

Samarbeidsutvalget (SU) skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen. SU er hjemlet i Lov om barnehager § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Representanter i samarbeidsutvalget er: 

Fra barnehagen: 

Marianne Aas, Markbarna 

Siv Skogstad, Huldersvingen

 

Fra foresatte: 

Tore Wallem, far på Drengstua

Pia Marie Næss Johansen, mor på Markbarna

 

Fra eiersiden:

Jon Remme

Jon Erik Remme