Foreldreundersøkelsen 2021

Her kan dere se hva vi har fått på foreldreundersøkelsen. Og sammenligne vår med Oslo kommune og bydel Bjerke.