Markbarna

Markbarna er en avdeling med 9 et-åringer og 4 voksne. 

Dagene hos på Markbarna er fylt med trygghet og trivsel. Trygghet er noe vi legger stor vekt på, det er utgangspunktet for alt hos oss. Oss voksne finner du alltid på gulvet med barna der hvert enkelt barn blir anerkjent. Lysten til å lære og til å utforske verden øker hvis de voksne viser interesse for barnet og legger vekt på det positive. Anerkjennelse er viktig for lysten til å lære og til å utforske verden, og for at barnet ikke skal se på seg selv som mindreverdig og utilstrekkelig.

Vi har en fast ukeplan med faste rutiner som er viktig for at barna skal utvikle trygghet. Hvert halvår lager vi en ny periodeplan hvor det står om temaene som vi har valgt å jobbe med. Vi er en kreativ gjeng som liker å finne på nye ting og inspirere våre små.

Dagene er også preget av mye frilek noe vi synes er viktig at barn får tid og rom til. Lek er noe av det viktigste i barns oppvekst.

 

For oss er det viktig at barn får en god oppvekst med voksne som er tilstede og anerkjenner de.