Drengstua

Drengstua er en avdeling med 20 barn og 5 voksne. 

På Drengstua skal barna få oppleve en hverdag fylt med lek og varierte opplevelser. Barna skal få medvirke på egen hverdag, ved at personalet bygger videre på barnas interesser. 

Personalet skal legge til rette for vennskap og gode relsjoner, gjennom å dele barna inn i mindregrupper, være tilstede der hvor barna er og gi barn like referanserammer. 

I Årvollskogen har vi fokus på lekemiljø og være psykisk helsefremmende barnehage. 

Vi  bruker nærmiljøet vårt aktivt, og er ofte på tur.