Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Planleggingsdager 2018-2019

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging/evaluering og forberedelser.