Planleggingsdager 2021-2022

Barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt.

Planleggingsdager 2021:

Torsdag 27. august

Fredag 28. august

Fredag 26. november

Planleggingsdager 2022:

Mandag 03. januar

Fredag 27. mai