Planleggingsdager

Barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt.

Planleggingsdager 2022:

Fredag 19. august

Fredag 18. november

Planleggingsdager 2023:

Mandag 02. januar

Fredag 17. mars

Fredag 02. juni