Planleggingsdager

Barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt.

Planleggingsdager 2023:

Fredag 24. November

 

Planleggingsdager 2024:

Tirsdag 02. Januar

Fredag 01. Mars

Fredag 07. Juni