Tilvenning i Årvollskogen

Vi er opptatt av å skape en god barnehagestart i Årvollskogen barnehage. Derfor ønsker vi at dere leser litt om hva slags rutiner vi har, og hva som kan være viktig å tenke på i en tilvenningsperiode.

ABC

Abc`en inneholder blant annet tips og forklaringer på begrep vi bruker i barnehagen. Vi har laget den alfabetisk for at det skal bli lettere å finne fram til det man lurer på.