Tilvenning i Årvollskogen

Vi er opptatt av å skape en god barnehagestart i Årvollskogen barnehage. Derfor ønsker vi at dere leser litt om hva slags rutiner vi har, og hva som kan være viktig å tenke på i en tilvenningsperiode.

Åpen Dag

Søker du barnehage plass? Vi har ledig plass.