Tilvenning i Årvollskogen

Vi er opptatt av å skape en god barnehagestart i Årvollskogen barnehage. Derfor ønsker vi at dere leser litt om hva slags rutiner vi har, og hva som kan være viktig å tenke på i en tilvenningsperiode.

Planleggingsdager

Barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt.

Nyheter

Laster..