Storebarnsavdelingene

Storebarnsavdelingene består av 2 avdelinger: Drengstua og Huldersvingen.

Drengstua: 21 barn og 4 ansatte

Huldersvingen: 17 barn og 3 ansatte

Alderen på barna er 3-5 år.

Hvert alderstrinn har sin egen gruppe på tvers av avdelingene, som de har ukentlige aktiviteter med.

3 åringer: Rever

4 åringer: Ulver

5 åringer: Bjørner

På storebarnsavdelingene har vi fokus på at dagen skal være fylt med lek, varierte opplevelser og inspirasjon, hvor barna får lov til å være med å medvirke.

Barna er med på å skape et kreativt inne-område, som endrer seg i takt med hva barna er interessert i.

  

Vi bruker nærmiljøet vårt aktivt, og er ofte på tur, der opplevelsene underveis på turen er viktige og ikke destinasjonen.

   

Personalet skal legge til rette for vennskap og gode relasjoner, gjennom å dele barna inn i mindre grupper, og være tilstede der hvor barna er og gi barn like referanserammer.