Nytt barnehageår er godt i gang :)

Nå er vi i gang med et nyttbarnehageår og vil ønske alle små og store velkommen tilbake etter ferien. Vi ønsker også alle nye barn og foreldre velkommen til Årvollskogen barnehage. Vi ser frem til et innholdsrikt år:)

På småbarnsavdelingene har det startet 8 nye barn og det er tre til som begynner etterhvert. Småbarnsavdelingene har lagt planene til siden og hatt fokus på trygghet, at alle skal bli kjent med hverandre og gradvis komme inn i rutinene. Så langt ser det ut til at de fleste har funnet sin plass, selv om avskjeden fra foreldrene fortsatt er litt vanskelig for noen!

På storebarnsavdelinger har overgang fra småbarnsavdeling til stor gått veldig bra. De fleste har blitt fort trygge på voksne og rutinene og de er veldig stolte av å gå på stor avdeling nå. Storebarnsavdelinger har også fått to helt nye barn som har blitt tatt så godt i mot av de andre barna. Her er også dagene vært roligere og det har vært fokus på trygghet.

Trygghet, omsorg og lek er viktig for oss, det er en viktig forutsetning for glede og lek. Fra neste måned begynner vi med et nytt tema som er "Eventyr", det gleder vi oss til:)

På foreldremøte den 18 september skal dere få vår nye årsplan, den er også lagt ut på hjemmesiden vår så dere kan allerde ta en titt på den:)