Tema for i år

Dette året har vi valgt å ha «Eventyr» og «Høytider» som hoved temaer.

Avdelingene har kommet godt i gang med tema eventyr. I månedsplanene kan dere lese hvordan de har valgt å gå frem. Det er mange varierte aktiviteter på ukeplanene og det blir spennende å gjennomføre de med barna, inspirere dem og skape opplevelser sammen.

Hver måned skal også barnehagen ha en felles eventyrstund og det gleder vi oss til:)