Velkommen til et nytt barnehageår!

Nå er vi i gang med nytt barnehageår og ønsker alle store og små velkommen!

I år har vi 12 nye barn som begynner hos oss. Noen har begynt allerede og noen kommer etterhvert.

I august fokuserer vi først og fremst på gi barna trygghet, at alle blir godt kjent og gradvis kommer i rutinene.

Tryghet, omsorg og lek er viktig for oss, og det er en viktig forutsetning for glede og god hverdag.

I september begynner vi med tema arbeid og vi gelder oss!