I uke 25 vil det gjennomføres en studie om barns syn på sosiale roller

I uke 25 kommer forskeren Imac Maria Zambrana på besøk for å gjennomføre en studie om førskolebarns syn på kjønn og sosiale roller.

Denne studien er del av en internasjonal studie i samarbeid mellom Psykologisk
Institutt ved Universitet i Oslo (Professor Francisco Pons og Imac Zambrana) og
noen forskere fra Lyon Laboratoire pour le langage le cerveau et la cognition
(som er del av French National Center of Scientific Research).

Hovedmålet med studien er å bedre forstå hvordan kultur former forståelsen av
kjønnsroller. Derfor ønsker vi å sammenligne barns persepsjoner av kjønn og
sosiale roller på tvers av kulturer. Ved å inkludere barn fra flere
aldersgrupper kan vi også eksaminere når eventuelt kulturelle forskjeller først
opptrer.

Dersom dere tillater at deres barn er med på en slik studie, så kan dere skrive under
samtykkeskjemaet som blir levert ut, og levere dette tilbake innen neste fredag
den 15. juni.

Selve studien går ut på at Imac Maria Zambrana setter seg ned med et og et barn, og
viser de et illustrert bilde og så stiller noen spørsmål til dette. Dette tar
ikke mer enn fem minutter, men veldig ofte går det raskere enn dette også.

Siden oppgaven ikke har noe rett eller feil svar, så vil alle barna oppleve at de har
mestret oppgaven. Opplevelsen fra andre norske barnhager og en skole har så
langt vist at barna synes dette er veldig spennende å være med på.

Vi håper dette er noe såmange som mulig kunne tenke seg å være med på!