Velkommen

Velkommen til nytt barnehageår!

Vi er nå inne i den fjerde uke med tilvenninger og nesten alle nye barn har begynt. August og september setter vi fokus på tilvenning og gruppetilførighet. Både de "gamle" barna  og de "nye" skal finne sine roller i gruppa og blir trygge på hverandre, voksne og omgivelsene.

For noen av de minste barna blir det en overgang at de ikke er minst lenger og de skal dele oppmerksommhet med de nye. For de eldre barna er det å få mestringsfølelese på nye utfordringer.