Planleggingsdager

Planleggingsdager i august

Det blir to planleggingsdager i august, 16. og 17.