Trollungene

Trollungene er en ren to-årsavdeling med 13 barn og 4 voksne. 

På Trollungene er vi opptatt av å skape en god en overgang fra hjemmet til barnehagen. Hovedfouset vårt er å skape en trygg tilknyting. 

Dagene på Trollungene er fylt med friek ute og inne. Personalet er på gulvet sammen med barna. Vi er opptatt av barns medvirkning, dette innebærer å bygge videre på barns interesser. Hos oss skal barna føle seg trygge og de skal bli møtt med anerkjennelse og respekt for deres opplevelseverden. 

På avdelingen tilbyr vi et variert utvalg av leker og matreill, vi er opptatt av å skape et fleksible lekmiljø for de yngste barna. Lekene er tilgjenglig for barna i deres høyde slik at de kan vise oss hva de vil gjøre. 

Vi jobber aktivt med språklæring dette kommer til utrykk ved at perosnalet setter ord på det vi ser og gjør og vet at vi har fokus på å utvide ord og begrpeslæringen gjennom samtale, sang, musikk og dagstavle.  

Vår visjon: "Årvollskogen barnehage - trygghet for store og for små".